14/12/17  Tin của trường  36
trong thời vừa cơn bão sô 12 đã bộ vào ninh thuận
 13/12/17  Tin của trường  43
100 can bo cong nhan vien tham gia phong chong bao
 25/04/16  Tin của trường  245
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Thọ Sanh.
Tiêu điểm