17/12/18  Tin của trường  48
Trong  ngày 13 /03/2018 các em học sinh Trường tiểu học Thọ Sanh tham gia học tập an toàn giao thông trong trường học
 13/12/17  Tin của trường  60
100 can bo cong nhan vien tham gia phong chong bao
 25/04/16  Tin của trường  264
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Thọ Sanh.